Rövhatt*

*Rövhatt -  [rø:vhatt]

Benämning på en självgod varelse utan minsta självinsikt eller socialkompetens.
Rövhatten tenderar att bröla sig fram genom livet, ofta utan att inse att det kanske inte är "alla andra som är idioter."
Med andra ord, har huvudet för långt uppkört i den egna röven för att bibehålla en klar syn.

Många exemplar uppvisar även en måttlig allergi emot källkritik, konsekvenstänk samt starka symptom på faktaresistens.
Forskning tyder även på hög sannolikhet för högerextrema åsikter, rasism och svår trångsynthet.
(Förmodligen orsakat av den egna analens blockering av synfältet)

Rekommenderas att iaktta med största försiktighet och samt endast under korttids exponering.
Avlägsna dig snarast om symptom så som irritation, klåda i fingerspetsarna, skenande puls och förhöjt blodtryck skulle drabba dig.

MissMonster F28
2018-05-14 16:45
7

Fler blogginlägg från: MissMonster F28